Month: Вересень 2018

Узгоджувальна зустріч як спосіб налаштування на вирішення колективного трудового спору (конфлікту) між найманими працівниками державного підприємства обслуговування повітряного руху України (Украерорух) та Міністерством інфраструктури України

19 вересня 2018 року у приміщенні Міністерства інфраструктури України (далі – Міністерство) відбулася друга узгоджувальна зустріч за участю сторін колективного трудового спору (конфлікту) між найманими працівниками державного підприємства обслуговування повітряного руху України (Украерорух) та Міністерством інфраструктури України.

Зі сторони представників Міністерства на узгоджувальній зустрічі були присутні – начальник управління кадрової служби  Дзуєнко В.О.,                 в.о. начальника відділу авіаційного транспорту Бобрик О.В., головний спеціаліст відділу авіаційного транспорту Маринець В.А., головний юрисконсульт Федерації роботодавців транспорту України Фуртас С.В.

Зі сторони працівників державного підприємства обслуговування повітряного руху України (Украерорух) – представники органу уповноваженого представляти інтереси найманих працівників, а саме: Смольський О.В., Бородін Ю.О.  та Сибірцев В.В.

Від відділення Національної служби посередництва і примирення в місті Києві та Київській області (далі – відділення НСПП) – начальник відділення НСПП Коцупал Д.В., заступник начальника відділення НСПП – завідувач сектора правового забезпечення Солодка Н.М.

В ході даної зустрічі основну увагу було спрямовано на реалізацію частини першої пункту 3.6 Положення про примирну комісію, затвердженого наказом Національної служби посередництва і примирення від 18.11.2008 року № 130, а саме: «примирна комісія, з додержанням вимог Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)», на першому засідання самостійно вирішує питання про наявність або відсутність у неї компетенції для розгляду конкретного спору». Протягом тривалої дискусії сторонам вдалося надати вичерпну, аргументовану інформацію щодо компетенції кожної та досягти взаєморозуміння.

Наступне засідання примирної комісії заплановано на 25 вересня 2018 року.

Дану зустріч було проведено з метою налагодження соціального діалогу між найманими працівниками державного підприємства обслуговування повітряного руху України (Украерорух) та Міністерством інфраструктури України.

Профспілку працівників державних установ міста Києва визнано репрезентативною на територіальному рівні

Відповідно до Закону України «Про соціальний діалог в Україні», Порядку оцінки відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження репрезентативності суб’єктів сторін профспілок та організацій роботодавців, затвердженого наказом Національної служби посередництва і примирення від 21 липня 2011 року № 73, Комісією відділення НСПП в місті Києві та Київській області було здійснено оцінку відповідності критеріям репрезентативності Профспілки працівників державних установ міста Києва.

10 вересня 2018 року заступник начальника відділення НСПП в місті Києві та Київській області – завідувач сектора правового забезпечення Наталія Солодка вручила головному спеціалісту Київського міського комітету профспілки працівників державних установ Сергію Одінцову Свідоцтво від 03 вересня 2018 року № 005-18/26-Т про відповідність критеріям репрезентативності на територіальному рівні для участі у колективних переговорах з укладання територіальних угод та для делегування представників до органів соціального діалогу.

Увага!!!

У зв’язку з проведенням ремонтних робіт сходових клітин в будинку по вулиці Стрітенській, 15 літ. А, 07 вересня 2018 року відділення Національної служби посередництва і примирення в місті Києві та Київській області працювати не буде.

З термінових питань просимо звертатися за телефоном Національної служби посередництва і примирення: (044) 235-44-43.

 

Відділення НСПП в місті Києві

та Київській області

Засідання круглого столу як спосіб обговорення актуальних питань

31 серпня 2018 року начальник відділення НСПП в місті Києві та Київській області Д. Коцупал та заступник начальника відділення НСПП в місті Києві та Київській області – завідувач сектора правового забезпечення Н. Солодка взяли участь у засіданні круглого столу за участі заступника керівника правової та технічної інспекції з праці Федерації профспілок України – головного правового інспектора праці – І. Сидоряк та заступника керівника Управління соціального діалогу та колективно-договірного регулювання Федерації профспілок України – завідувача відділу соціального діалогу В. Приходько.

Основною метою зустрічі слугувало обговорення пріоритетних питань, які виникають у представників трудових колективів при створенні спільного представницького органу для початку переговорів з розробки та укладення колективного договору між трудовим колективом та адміністрацією підприємств, установ, організацій.

   І. Сидоряк поінформувала, що правові засади розробки, укладення та виконання колективних договорів і угод з метою сприяння регулюванню трудових відносин та соціально економічних інтересів працівників і роботодавців визначає Закон України «Про колективні договори і угоди», а відповідно до статті 4 цього Закону встановлено, що колективний договір укладається між роботодавцем з однієї сторони і одним або кількома профспілковими органами, а у разі відсутності таких органів – представниками працівників, обраними і уповноваженими трудовим колективом з іншої сторони.

 В. Приходько наголосила, що відповідно до статті 4 Закону України «Про колективні договори і угоди», право на ведення переговорів і укладення колективних договорів, угод надається сторонам соціального діалогу, склад яких визначається відповідно до законодавства про соціальний діалог.

Д. Коцупал звернув увагу присутніх, що у питаннях колективних інтересів працівників профспілки, їх об’єднання здійснюють представництво та захист інтересів працівників незалежно від їх членства у профспілках, відповідно до статті 19 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності».

Н. Солодка навела декілька прикладів, які мали місце в діяльності відділення НСПП в місті Києві та Київській області, щодо проблемних питань при створенні спільного представницького органу за наявності декількох профспілок та акцентувала увагу, що особливо важливим та першочерговим є визначення лінії поведінки кожної з профспілок та досягнення внутрішньої погодженості початкових позицій.

Наприкінці зустрічі учасники круглого столу узгодили можливі напрямки подальшої співпраці та домовились про взаємний обмін практичним досвідом з розвитку соціального партнерства.