Month: Жовтень 2020

Узгоджувальна зустріч з представниками профспілкової організації «Захист праці» у ДП «Український інститут інженерно-технічних розвідувань для будівництва»

На виконання підпункту 2.1.10 пункту 2.1 розділу ІІ Угоди про співпрацю між Департаментом соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі – Департамент) та відділенням НСПП в місті Києві та Київській області (далі – Відділення НСПП) до Відділення НСПП надійшла інформація про виникнення колективного трудового спору (конфлікту) на ДП «Український інститут інженерно-технічних розвідувань для будівництва» (далі — ДП «УКРІІНТР»).

Відділенням НСПП було повідомлено Департамент про відсутність даного колективного трудового спору (конфлікту) на обліку Відділення НСПП.

27 жовтня 2020 року за ініціативи начальника Відділення НСПП — Даніїла Коцупала відбулася зустріч з Головою профспілкової організації «Захист праці» у ДП «УКРІІНТР» Жанною Броніч та начальником відділу по забезпеченню інженерно-технічних вишукувань ДП «УКРІІНТР» Олександром Філячевим з метою детального вивчення ситуації на вищевказаному підприємстві.

Під час зустрічі було обговорено спірні питання, які викликали певну напруженість між найманими працівниками та роботодавцем вищезазначеного підприємства.

Даніїлом Коцупалом було надано роз’яснення та правову консультацію щодо неможливості вступу в колективний трудовий спір (конфлікт), оскільки всі члени профспілкової організації «Захист праці» у ДП «УКРІІНТР» звільнені, справи щодо поновлення їх на роботу перебувають у судових інстанціях.

Співпраця Відділення НСПП в місті Києві та Київській області з Київською обласною радою професійних спілок

 

05 жовтня 2020 начальник відділення НСПП в місті Києві та Київській області (далі – Відділення НСПП) Д. Коцупал та головний спеціаліст сектора аналітично-інформаційної роботи та прогнозування Відділення НСПП М. Глухова, за запрошенням голови Київської обласної Ради профспілок Л. Харченко, взяли участь у засіданні круглого столу в рамках відзначення  Всесвітного дня дій за гідну працю та Міжнародного дня боротьби з бідністю. Зустріч відбулася у приміщенні Федерації профспілок України.

На даному заході також були присутні соціальні партнери  та керівники членських організацій Київської обласної ради профспілок.

На порядок денний було винесено низку актуальних питань, щодо завдань профспілкових організацій по розвитку соціального діалогу, як основного важелю у забезпеченні соціально-трудових прав та гарантій працівників.

Зокрема на засіданні особливо жваво обговорювалося  питання  «Про дії профспілок по захисту прав та інтересів працівників, збереження робочих місць в умовах погіршення соціально-економічної ситуації в Україні  під час  COVID-19».

Д. Коцупал проінформував присутніх про спільні дії з Київською обласною Радою профспілок, з метою поглиблення співпраці у сфері врегулювання та стабілізації соціально-трудових відносин на підприємствах, установах та організаціях Київської області в межах укладеної Угоди, а також наголосив на своєчасному зверненні до Відділення задля ефективного та результативного вирішення проблемних питань в рамках соціального діалогу.

За результатами роботи «круглого столу», Д.Коцупал поінформував працівників Відділення НСПП про коло обговорених питань, пов’язаних зі сферою діяльності Відділення НСПП. Інформація взята до уваги та подальшого використання у роботі Відділення НСПП.

Засідання районної тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

30 вересня 2020 року відбулося Засідання районної тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації  (далі – Тимчасова комісія) за головуванням голови Тимчасової комісії Наталії Пазенко, в якій прийняв участь головний спеціаліст сектору правового забезпечення Відділення Національної служби посередництва і примирення в місті Києві та Київській області (далі – Відділення) Семенюк Вадим.

У ході засідання заступник голови Тимчасової комісії Леонід Павленко доповів, що на вказаному засіданні запрошено виключно підприємства, що мають заборгованість заробітної плати. Станом на 01 вересня 2020 року заборгованість із виплати заробітної плати існує на 10 підприємствах-боржниках Святошинського району міста Києва та становить 5 850,0 тис. грн. Обсяг боргу із виплати заробітної плати станом на 29 вересня 2020 року становить 4 000 тис. грн. Таким чином, заборгованість із заробітної плати має тенденцію до зменшення, а 2 з 10 підприємств повністю погасили заборгованість із заробітної плати.

У ході засідання Тимчасової комісії  заслухано 2 з 10  запрошених представників підприємств-боржників. Першому надано слово директору Науково технічного центру «Композиційні матеріали» при інституті проблем  матеріалознавства ім. І. М. Францевича Національної академії наук України» Нешпору Олексію, який повідомив, що станом на 29 вересня 2020 року заборгованість по заробітної плати становить 828, 4 тис. грн. Вказаний показник має тенденцію на зниження, однак, існує проблематика з виплатою заборгованості контрагентів за договірними відносинами. Так, існує значна заборгованість зі сторони ДП «Антонов» та ДК «Укроборонпром». Окрім того, близько 1500 тис. грн. підпорядковане підприємство втратило  у зв’язку з ліквідацією АТ «КБ «Експобанк». Після погашення заборгованостей контрагентів відразу ж заборгованість заробітної плати  перед трудовим колективом буде погашено. Наразі розроблено оновлений графік погашення заборгованості заробітної плати з терміном повного погашення до кінця поточного року.

Вадимом Семенюком наголошено про те, що зазначене підприємство перебуває на обліку Відділення Національної служби посередництва і примирення в місті Києві та Київській області з метою запобігання виникненню колективного трудового спору (конфлікту), а проблематика заборгованості контрагентів залишається не вирішеною.

Також, Тимчасовою комісією заслухана інформація директора ПАТ «Науково-дослідний інститут електромеханічних приладів» Сокола Сергія, який повідомив, що ситуація на підприємстві є вкрай складною. Станом на   24 вересня 2020 року підприємство має заборгованість на суму, що перевищує 3500,0 тис. грн боргу за комунальні послуги. На сьогоднішній день керівництво підприємства націлене на погашення заборгованості перед ТОВ «ДТЕК», яке становить більше 1500,0 тис. грн., щодо якої існує ухавала суду щодо примусового стягнення заборгованості та буде стягнене у формі виконавчого провадження. Заборгованість з заробітної платі у підпорядкованого підприємства існує перед 67 працівниками. Також, директор підприємства повідомив, що існує значна соціальна напруга на підприємстві та найближчим часом буде створена Комісія про запобіганню трудового спору.