Діяльність відділення

     З метою сприяння поліпшенню трудових відносин та запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), їх прогнозування та сприяння своєчасному їх вирішенню, здійснення посередництва для вирішення таких спорів (конфліктів) Президентом України відповідно до статті 15 Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» утворено Національну службу посередництва і примирення.

       Відповідно до статті 15 Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» до компетенції Національної служби посередництва і примирення належить:

– здійснення реєстрації   висунутих працівниками вимог та колективних трудових спорів (конфліктів);

– аналіз вимог,  виявлення  та узагальнення причин колективних трудових спорів (конфліктів), підготовка пропозицій для їх усунення;

– підготовка посередників та арбітрів, які спеціалізуються на вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів);

– формування списків арбітрів та посередників;

– перевірка, в  разі  необхідності,  повноважень  представників сторін колективного трудового спору (конфлікту);

– посередництво у вирішенні колективного трудового спору (конфлікту);

– залучення до участі в примирних процедурах народних депутатів України,  представників державної влади, органів місцевого самоврядування.

       Національна   служба   посередництва   і   примирення  та  її відділення проводять оцінку відповідності критеріям репрезентативності, підтвердження  репрезентативності профспілок, їх  організацій  та об’єднань,  організацій роботодавців  та  їх об’єднань для  участі  в колективних переговорах з  укладення генеральної, галузевих (міжгалузевих), територіальних угод, обрання  (делегування) представників до тристоронніх або двосторонніх  органів соціального  діалогу,  участі в міжнародних заходах.

   Порядок оцінки відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження  репрезентативності  суб’єктів  сторін профспілок та роботодавців  затверджено наказом Національної служби посередництва і примирення від 21 липня 2011 року № 73, після  погодження  сторонами  соціального  діалогу  на національному рівні.

     Для  виконання завдань, передбачених Законом України “Про соціальний діалог в Україні”, Національна служба посередництва і  примирення та її відділення  звертаються  із запитами  до органів юстиції, статистики, інших органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування і безоплатно отримують необхідну інформацію в установленому законодавством порядку.

      Національна служба посередництва і  примирення  та її відділення   за   результатами   оцінки   відповідності  критеріям репрезентативності  і  підтвердження  репрезентативності приймають відповідні  рішення  згідно  із  Законом  України  “Про соціальний діалог  в  Україні” і ведуть реєстр суб’єктів сторони профспілок та сторони роботодавців.

    Рішення Національної служби посередництва і примирення мають рекомендаційний  характер і повинні розглядатися сторонами колективного трудового спору (конфлікту) та відповідними центральними або місцевими  органами  виконавчої  влади,  органами місцевого самоврядування.