Нормативно-правова база

МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ АКТИ

1.  Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод від 04.11.1950, №13.

2. Конвенція № 29 «Про примусову чи обов’язкову працю» від 09.06.1956.

3. Конвенція № 47 «Про скорочення робочого часу до сорока годин на тиждень» від 09.06.1956.

4. Конвенція № 100 «Про рівне винагородження чоловіків і жінок за працю рівної цінності» від 09.06.1956.

5. Конвенція № 10 «Про мінімальний вік прийому на роботу» від 11.08.1956.

6. Конвенція № 11 «Про право на організацію та об’єднання у сільському господарстві» від 11.08.1956.

7. Конвенція № 16 «Про обов’язковий медичний огляд дітей та підлітків, зайнятих на борту суден» від 11.08.56.

8. Конвенція № 52 «Про щорічні оплачувані відпустки» від 11.08.1956.

9. Конвенція № 77 «Про медичний огляд дітей і підлітків з метою встановлення їх придатності для праці в промисловості» від. 11.08.1956.

10. Конвенція № 78 «Про медичний огляд дітей і підлітків з метою встановлення придатності до праці на непромислових роботах» від 11.08.1956.

11. Конвенція № 79 «Про обмеження нічної праці дітей і підлітків на непромислових роботах» від 11.08.1956.

12. Конвенція № 87 «Про свободу асоціації та захист права на організацію» від 11.08.1956.

13. Конвенція № 90 «Про нічну працю підлітків у промисловості» від 11.08.1956.

14. Конвенція № 98 «Про застосування принципів права на організацію і ведення колективних переговорів» від 11.08.1956.

15. Конвенція № 103 «Про охорону материнства» від 11.08.1956.

16. Статут Міжнародного агентства по атомній енергії від 26.10.56

17. Віденська конвенція про дипломатичні зносини від 18.04.1961.

18. Конвенція № 45 «Про застосування праці жінок на підземних роботах у шахтах будь-якого роду» від 30.06.1961.

19. Конвенція № 95 «Про захист заробітної плати» від 30.06.1961.

20. Конвенція № 111 «Про дискримінацію в галузі праці та занять» від. 30.06.1961.

21. Конвенція № 112 «Про мінімальний вік для прийняття на роботу рибалок» від 30.06.1961.

22. Конвенція № 14 «Про щотижневий відпочинок на промислових підприємствах» від 29.05.1968.

23. Конвенція № 106 «Про щотижневий відпочинок у торгівлі та установах» від 29.05.1968.

24. Конвенція № 115 «Про захист трудящих від іонізуючої радіації» від 29.05.1968.

25. Конвенція № 120 «Про гігієну праці в торгівлі та установах» від. 29.05.1968

26. Конвенція № 122 «Про політику в галузі зайнятості» від . 29.05.1968.

27. Конвенція № 23 «Про репатріацію моряків» від 04.02.1970.

28. Конвенція № 27 «Про зазначення ваги важких вантажів, що їх перевозяться на суднах» від 04.02.1970.

29. Конвенція № 32 «Про захист від нещасних випадків працівників, зайнятих на навантаженні або розвантаженні суден» від 04.02.1970.

30. Конвенція № 69 «Про видачу судновим кухарям свідоцтв про кваліфікацію» від 04.02.1970.

31. Конвенція № 73 «Про медичний огляд моряків» від 04.02.1970.

32. Конвенція № 92 «Про приміщення для екіпажу на борту суден» від 04.02.1970.

33. Конвенція № 108 «Про національні посвідчення особи моряків» від 04.02.1970.

34. Конвенція № 113 «Про медичний огляд рибалок» від. 04.02.1970.

35. Конвенція № 119 «Про забезпечення машин захисними пристроями» від 04.02.1970.

36. Конвенція № 124 «Про медичний огляд молодих людей з метою визначення їх придатності до праці на підземних роботах у шахтах і рудниках» від 04.02.1970.

37. Конвенція № 126 «Про приміщення для екіпажу на борту рибальських суден» від 21.06.1966

38. Конвенція № 138 «Про мінімальний вік для прийняття на роботу» від 07.03.1979.

39. Конвенція № 142 «Про професійну орієнтацію і професійну підготовку в галузі розвитку людських ресурсів» від 07.03.1979.

40. Конвенція № 149 «Про зайнятість і умови праці та життя сестринського персоналу» від 07.03.1979.

41. Конвенція № 160 «Про статистику праці» від 03.05.1990.

42. Конвенція № 133 «Про приміщення для екіпажу на борту суден (додаткові положення)» від 14.07.1993.

43. Конвенція МОП Тристоронні консультації для сприяння застосуванню міжнародних трудових норм від 17.12.1993.

44. Конвенція № 2 «Про безробіття» від 04.02.1994

45. Конвенція № 154 «Про сприяння колективним переговорам» від 04.02.1994.

46. Конвенція № 158 «Про припинення трудових відносин з ініціативи роботодавця» від 04.02.1994.

47. Угода про співробітництво в галузі трудової міграції та соціального захисту трудящих-мігрантів» 11.07.1995.

48. Угода між Урядом України та Урядом Республіки Білорусь про трудову діяльність та соціальний захист громадян України та Республіки Білорусь, які працюють за межами своїх держав від. 26.04.1996 №26.

49. Угода між Урядом України та Урядом Республіки Вірменія про трудову діяльність та соціальний захист громадян України та Республіки Вірменія, які працюють за межами своїх держав від. 26.04.1996 № 26.

50. Угода між Урядом України та Урядом Чеської Республіки про взаємне працевлаштування громадян України та громадян Чеської Республіки від 06.12.1996.-№ 5.

51. Угода між Урядом України і Урядом Соціалістичної Республіки В’єтнам про взаємне працевлаштування громадян та їх соціальний захист від  04.02.1998 № 6.

52. Угода між Урядом України і Урядом Російської Федерації про трудову діяльність і соціальний захист громадян України і Росії, які працюють за межами кордонів своїх країн від 14.01.1993

53. Конвенція № 156 «Про рівне ставлення й рівні можливості для трудящих чоловіків і жінок: трудящі із сімейними обов’язками» від 22.10.1999.

54. Конвенція № 105 «Про скасування примусової праці» від 05.10.2000.

55. Конвенція № 182 «Про заборону та негайні заходи щодо ліквідації найгірших форм дитячої праці» від 05.10.2000.

56. Конвенція № 132 «Про оплачувані відпустки» від. 29.05.2001.

57. Конвенція № 140 «Про оплачувані учбові відпустки» від 26.09.2002.

58. Конвенція № 159 «Про професійну реабілітацію та зайнятість інвалідів» від 06.03.2003.

59. Конвенція № 135 «Про захист прав представників працівників на підприємстві та можливості, що надаються їм» від 15.05.2003.

60. Конвенція № 150 «Про адміністрацію праці: роль, функції та організація» від 01.07.2004.

61. Конвенція № 81 «Про інспекцію праці у промисловості й торгівлі» від 08.09.2004.

62. Конвенція №129 «Про інспекцію праці в сільському господарстві» від 08.09.2004. 72. Угода між Україною та Великою Соціалістичною Народною Лівійською Арабською Джамагирією про співпрацю у сфері праці та працевлаштування від 15.06.2004.

63. Конвенція № 173 «Про захист вимог працівників у випадку неплатоспроможності роботодавця» від 19.10.2005.

64. Конвенція № 131 «Про встановлення мінімальної заробітної плати з особливим урахуванням країн, що розвиваються» від 19.10.2005.

65. Угода між Урядом України та Урядом Республіки Молдова про трудову діяльність і соціальний захист громадян України та Республіки Молдова, які працюють за межами кордонів своїх держав від 13.12.1993.

66. Угода між Урядом України та Урядом Республіки Польща про взаємне працевлаштування працівників від 16.02.1994.

67. Угода між Урядом України та Урядом Латвійської Республіки про трудову діяльність та соціальний захист осіб, які постійно проживають в Україні та Латвії і працюють на територіях обох держав від 21.11.1995.

68. Конвенція № 153 «Про тривалість робочого часу та періоди відпочинку на дорожньому транспорті» від 06.03.2008.