Головна

     Відділення Національної служби посередництва і примирення в місті Києві та Київській області є відокремленим структурним підрозділом Національної служби посередництва і примирення – постійно діючого державного органу, утвореного Президентом України відповідно до Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» з метою сприяння поліпшенню трудових відносин та запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), їх прогнозування та сприяння своєчасному їх вирішенню, здійснення посередництва для вирішення таких спорів (конфліктів) на території міста Києва та Київської області.

Основними завданнями Відділення є:

1) сприяння вирішенню колективних трудових спорів між найманими працівниками та роботодавцем на виробничому рівні;

2) сприяння поліпшенню соціально-трудових відносин та запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів);

3) прогнозування колективних трудових спорів (конфліктів) та сприяння своєчасному їх вирішенню;

4) сприяння взаємодії сторін соціально-трудових відносин у процесі врегулювання колективних трудових спорів (конфліктів), що виникли між ними;

5) здійснення посередництва і примирення під час вирішення колективних трудових спорів (конфліктів);

6) здійснення на територіальному рівні оцінки відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження репрезентативності профспілок та їх об’єднань, організацій роботодавців та їх об’єднань;

7) забезпечення здійснення соціального діалогу, вироблення узгоджених пропозицій щодо розвитку соціально-економічних та трудових відносин в Київській області.

 

 

1_525507542c912525507542c951                      canvas-top